Konsultant
Ekspertyzy oraz informacje
o ekspertyzach:
tel. kom.: 0-601 94 94 54
tel.: 22 833 88 33
fax: 22 833 88 34
Biuro czynne:
Pon - Pt w godz. 9-15
Informatyka
Śledcza
Ciekawostki

Badanie dokumentów

Stwierdzenie autentyczności pisma i podpisów, ustalenie autentyczności dokumentów cywilno-prawnych, bankowych, firmowych etc., ustalenie autentyczności dokumentów polskich i obcych w tym podrabianych i przerabianych (dokumenty tożsamości, samochodowe, banknoty, czeki, karty płatnicze), badanie dokumentów kopiowanych i komputerowych maszynopisów oraz badanie odcisków pieczątek.

 

Badanie z zakresu informatyki, internetu, oprogramowania i systemów komputerowych

Analiza zawartości komputerów, nośników danych, użytkowanych systemów komputerowych i danych w nich umieszczonych, budowy i zastosowań urządzeń wykonywanych techniką cyfrową, a także analiza programów oraz sprzętu komputerowego w sprawach o naruszenie praw autorskich,
wyszukiwanie i odzyskiwanie skasowanych plików oraz informacji usuniętych z nośników danych,
udostępnianie zawartości plików zabezpieczonych hasłem,
ustalenie przyczyn niesprawności systemów komputerowych i wskazywanie winnych ich powstania,
wycena wartości sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
ustalenie legalności użytkowanego oprogramowania oraz identyfikacja zawartości cyfrowych nośników danych pod kątem ich legalności,
sporządzanie opinii w zakresie przestępstw związanych z sieciami komputerowymi oraz internetem.

 

Badanie fonoskopijne

Stwierdzenie autentyczności nagrania (czy nie nastąpiło zmontowanie nagrania), poprawa jakości nagrania np. usuwanie szumów i innych zakłóceń, identyfikacja osoby, której głos został zarejestrowany na nośniku dźwięku, sporządzenie stenogramu wypowiedzi zarejestrowanej na nośniku dźwięku.

 

Badanie toksykologiczne i fizykochemiczne

Ustalenie ilościowe i jakościowe składu substancji przedstawionej do badań oraz określenie czy dana substancja jest trucizną, bądź czy ma właściwości toksyczne.

 

Badania audiowizualne

Badanie nagrań na taśmach magnetowidowych oraz nagrań specjalistycznych - tzw. kamery przemysłowe to ocena systemu, w którym dokonano zapisu, ocena autentyczności zapisu, ustalenie ewentualnej ilości kopii, ocena jakości sprzętu użytego do zapisu - analogowe lub cyfrowe, sporządzenie stenogramu wypowiedzi utrwalonych na taśmie, wykonanie dokumentacji tzw. stop klatek z dowodowej taśmy, sporządzenie kopii taśmy dowodowej w popularnym formacie, sporządzenie dokumentacji elektronicznej.

 

Rekonstrukcje wypadków drogowych

Badanie wypadków komunikacyjnych to ustalenie przyczyny wypadku, określenie prędkości uczestniczących w nim pojazdów, określenie zachowań uczestników oraz możliwości uniknięcia wypadku, analiza obrażeń ludzi i uszkodzeń pojazdów biorących udział w wypadku.